Beques cicles formatius 2021-2022

En breu es publicarà al DOGV la relació de persones beneficiàries de les subvencions a alumnat de Formació Professional del curs 2021-22, en les modalitats de Dual en Administracions Públiques, Dual en Empreses, i Formació en Centres de Treball.

Les persones beneficiàries hauran de presentar un document justificatiu del número de compte bancari.

Publicarem les actualitzacions a la web.

LLISTATS PROVISIONALS DE SUBVENCIONS A ALUMNAT D’FP

En data 25 de juliol de 2022 s’han publicat els llistats provisionals d’ajudes concedides i denegades de subvencions a alumnat d´FP.
Els llistats es poden consultar de forma online en el següent enllaç, que estarà accessible quan ho publique Conselleria:

  • Aquests llistats també estan disponibles en la consergeria de l’institut.
  • Les persones interessades tindran un termini de 3 dies hàbils per a reclamacions que s’hauran de presentar en el centre.