Convocatòria FP Dual amb Ajuntament de València.

Inscripció: del 18 al 22 d’octubre a l’enllaç online del document.

Podeu descarregar la convocatòria de beques de FP Dual en l’Ajuntament de València que tenim per els cicles de:

– 2 beques amb una remuneració de 300€ mensuals, a entitats municipals per a
l’alumnat del CFGS de Promoció de la Igualtat de Gènere.
– 4 beques amb una remuneració de 300€ mensuals, a entitats municipals per a
l’alumnat del CFGS d’Integració Social.
– 4 beques amb una remuneració de 300€ mensuals, a escoles municipals d’infantil,
per a l’alumnat CGSF d’Educaicó Infantil.
– 5 beques amb una remuneració de 300€ mensuals, al la Regidoria de Joventut de
l’ajuntament de València per a l’alumnat del CFGS d’Animació Sociocultural i
turística.

CONVOCATÒRIA