Erasmus+ a Lisboa

Seguint dins del projecte de mobilitat internacional Erasmus+ KA122-SCH-000075733 (Projectes de curta durada per a la mobilitat d’alumnat i personal d’Educació Escolar), durant la setmana del 20 al 26 de març la professora d’Economia Cristina Javaloyes i la mestra de P.T. Cristina Ruiz, amb l’objectiu d’implementar l’aprenentatge en la problemàtica mediambiental i el canvi climàtic en la nostra comunitat educativa, es van desplaçar fins a Lisboa per a rebre el curs de formació “Small Actions with Big Impacts”

Allí es van formar al costat de professorat d’altres països ( Grècia, Letònia i Romania) compartint experiències d’aprenentatge i propostes metodològiques, creant llaços d’unió entre les nostres comunitats educatives.

Al llarg de tota la setmana, tal com recull les Nacions Unides en els objectius de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, van aprendre que els aspectes mediambientals són una de les principals prioritats per a actuar en el nostre planeta, sent conscients de la necessitat de despertar la consciència ambiental dels docents per a poder actuar com a agents facilitadors del canvi.

D’aquesta manera han adquirit formació en el camp de l’educació ambiental per a un desenvolupament sostenible, adquirint conceptes de sostenibilitat ambiental i valorant la importància de l’ús eficient dels recursos naturals, així com l’impacte de cada acció sobre el medi ambient.

D’altra banda, han aprofundit en les 6 R del medi ambient (Repensar, Rebutjar, Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Compostar) com a eina per a simplificar l’educació ambiental.

Finalment han realitzat activitats pràctiques amb diferents materials i recursos educatius en el camp de l’educació ambiental, creant activitats d’educació ambiental dins del context educatiu dins i fora de l’aula.

Diferents materials del curs
Activitats pràctiques de la formació

A més, van tindre la gratificant experiència de poder visitar l’escola Alt do Lumiar, on amb ajuda de l’alumnat, van posar en marxa l’hort escolar del centre.

Hort escolar Escola Alt do Lumiar
Escampant llavors del canvi

Després de la finalització de la mobilitat, les companyes, es van mostrar molt il·lusionades, transmetent tant al claustre com a l’alumnat l’aprés. Esperem que aquestes experiències sembren xicotetes accions del canvi en el nostre centre, a través de la formació contínua del professorat i de la internacionalització de la nostra comunitat educativa.

Lliurament de certificació de la formació