Projecte 2022, formació professional

Projecte 2022-1-ES01-KA122-VET-000075721

Este projecte ha sigut concedit amb sis mobilitats de formació en Job Shadowing, de dos setmanes cadascuna. Dos a Malta, dos a Florència i dos a Budapest.