Web família

Web família és la plataforma de comunicació entre les famílies i el centre. A través d’ella rebrà el butlletí de notes, les faltes d’assistència i a més podrà comunicar-se amb el professorat i a més sol·licitar cita personal.

Informació per a accedir a Web família

L’adreça d’accés a la Web família és https://familia2.edu.gva.es

PASSOS:

  1. Descarregar la sol·licitud corresponent.
    Model de sol·licitud accés a Web família.
    També la podrà facilitar el centre docent.
  2. Emplenar i entregar personalment en el centre. Poden sol·licitar l’accés els dos tutors legals per separat.
  3. No és necessari renovar la sol·licitud cada any.
  4. Rebrà en el correu electrònic les instruccions i la contrasenya d’accés.
  5. Podrà canviar la contrasenya en la seua primera connexió o més endavant.
  6. En cas que l’alumne siga major d’edat l’usuari serà l’alumne.

Més informació en:

Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA