CENTRE

L’IES Vila-roja, situat a la ciutat d’Almassora, és un centre públic on s’imparteix ESO, Batxillerat (modalitats Científic-tecnològic i d’Humanitats i Ciències Socials), FPB de Serveis Comercials i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’Imatge i So.

L’I.E.S. Vila-roja és un centre de recent construcció i inauguració, que data de l’any 2003. El centre cobreix les mancances i complementa les activitats de l’I.E.S. Àlvaro Falomir, que durant el tram final dels anys noranta es va veure clarament limitat per a cobrir eficaçment les demandes corresponents a les reformes de l’educació secundària. Per aquesta causa, ens trobem davant un centre de secundària modern, perfectament adaptat a les demandes de les reformes esmentades.

La nostra comunitat educativa està formada per 90 professors i professores, 760 alumnes i les seues famílies. També existeix en el centre una Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), que col·labora amb el centre en l’aspecte econòmic i en les activitats extraescolars i complementàries de manera ocasional.

Els valors que es fomenten en l’IES Vila-roja són els següents:

  • El respecte en les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa, posant en valor la diversitat i les diferències individuals com a base de la convivència.
  • La implicació i el compromís de tota la comunitat educativa amb el centre dins d’un procés de millora contínua i de desenvolupament de propostes i metodologies innovadores.
  • El foment del treball en equip basat en la cooperació, el diàleg, el consens, la coordinació, la responsabilitat i el compliment dels acords presos conjuntament.
  • El foment de la creativitat, l’emprenedoria i el creixement emocional del nostre alumnat.
  • La valoració de l’esforç, del treball, de la responsabilitat i de la competència professional.
  • El pluralisme i la tolerància amb les diferents cultures que ens envolten.
  • El respecte per l’entorn natural i el medi ambient.
  • L’ús del valencià com a llengua de referència en tots els àmbits de la vida acadèmica.

L’objectiu prioritari del centre és aconseguir l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats del nostre alumnat, alhora que garantim una educació rica en valors. Eduquem en els valors propis de la nostra societat, tradició i cultura, però sempre com a centre integrador de la diversitat cultural i respecte a totes les ètnies i cultures. Pretenem que l’alumnat prenga consciència del centre com a propi i que participe en la seua reinvenció i renovació. Volem que els nostres alumnes aporten iniciatives ambientals, culturals, estètiques i sostenibles que aconseguisquen acostar el centre a les seues expectatives, il·lusions i interessos.