GS So per Audiovisuals i Espectacles

L'objectiu d’aquest títol consisteix en definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

Quines ocupacions pots exercir

Tècnic de so de cinema i audiovisuals
Cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles
Tècnic de so directe
Tècnic de sistemes de so
Tècnic de so en sistemes sense fils
Tècnic d’enregistrament de so en estudi
Tècnic d’enregistrament musical
Tècnic de so per a PA (*public *address)
Tècnic en sistemes de microfonía

Mòduls 1r Curs/Hores setmanals

Planificació de Projectes de So3h
 Instal·lacions de So6h
So per Audiovisuals7h
  Electroacústica4h
Comunicació i Expressión Sonora4h
Anglès Tècnic3h
Formació i orientació laboral3h

Mòduls 2n curs/Hores setmanals

 Control de So en Directe6h
Gravació en Estudi8h
Ajustos de Sistemes de Sonorització4h
Postproducció de so7h
Empresa i iniciativa emprenedora3h
Anglès Tècnic2h
Formació en Centres de Treball
Projecte de So per a Audiovisuals i Espectacles