GM Activitats Comercials

L'objectiu d’aquest títol és proporcionar a l’estudiant els coneixements i habilitats imprescindibles per tal de dur a terme les tasques relacionades amb l’activitat comercial.

Quines ocupacions pots exercir

Venedor/a tècnic/a
 Representant comercial
Orientador/a comercial
Promotor/a
Televenedor/a
Venda a distància
Teleoperador/a (call center)
Comerciant de tenda
Cap de magatzem

Mòduls 1r Curs/Hores setmanals

Màrqueting en l’activitat comercial4h
Gestió de compres3h
Dinamització del punt de venda 5h
Processos de venda5h
Formació i orientació laboral3h
Aplicacions
informàtiques per al comerç
4h
Anglès Tècnic2h
Anglès 4h

Mòduls 2n curs/Hores setmanals

Gestió d’un xicotet comerç8h
Tècniques de magatzem5h
Venda tècnica6h
Servicis d’atenció
comercial
4h
Comerç electrònic5h
Anglès Tècnic2h
Formació en Centres de Treball