MOLINER VILLARREAL,ROSANNA (directora)

ARNAU PILAR, JOSE MANUEL (secretari)

ORTIZ SOLER, NURIA (cap d’estudis ESO i Batx.)

PÉREZ GIL, PASQUAL(cap d’estudis Cicles)

BARBERÁ, RAQUEL (regidora)

2019 ESCOÍN MORELLA, ROSANA  (professora)  

2019 EDO NEBOT, ESTER  (professora) 

2019 NOTARI PEREZ,INMA  (professora)

2019 ARNAU PILAR, JOSE MANUEL (professor)

2021 BAGÁN APARICI, ANDRÉS (professor)

2021 MOLLÀ CANTAVELLA, BELÉN (professora)

2021 MONFERRER DIAZ, DAVID (professor)

2019 BELTRAN LAMAZA, CARLOS  (mares i pares)

2019 BELLÉS MALLOL, MÓNICA (mares i pares)

2019 MENGERT, SUSANA (mares i pares)

2021 RIPOLLÉS FERRANDO, ANTONIO (mares i pares)

2021 CASTILLO BENITEZ, GEMA (mares y pares)

2019 LAMRINI HAMMOUTE, SAFAA (alumna)

2019 GUALLAR GUAL, LÍA (alumna)

2021 VILLAMÓN GÓMEZ, JAUME (alumne)

2021 EL ABDELLAOUI, NADIA (alumna) 

2021 GONZÁLEZ MUÑOZ, MARÍA (pas)