GS Realització de projectes audiovisuals i espectacles

L'objectiu d'aquest títol consisteix a organitzar i supervisar la preparació, realització i muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establida

Quines ocupacions pots exercir

Ajudant de direcció en cinema
Ajudant de realització de vídeo
 Ajudant de realització de televisió
Responsable d’àrea d’audiovisuals 
Muntador de cinema
Editor muntador de vídeo
Cap de regidoria
 Regidor d’esdeveniments
Regidor d’espectacles en viu.

Mòduls 1r Curs/Hores setmanals

Planificació de la realització en cinema i vídeo4h
Planificació de la realització en televisió5h
Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals5h
Planificació de la regiduría d’espectacles i esdeveniments4h
Mitjans tècnics audiovisuals i escènics6h
Anglés Tècnic3h
Formació i orientació laboral3h

Mòduls 2n Curs/Hores setmanals

Processos de realització en cinema i vídeo6h
Processos de realització en televisió7h
Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals4h
Processos de regiduría d’espectacles i esdeveniments4h
Empresa i iniciativa emprenedora3h
Anglés Tècnic2h
Formació en Centres de Treball
Projecte de So per a Audiovisuals i Espectacles