PROCÉS DE MATRÍCULA 1 BATX

Bon dia,
Entre els dies 17 i 20 de juliol durem a terme la matrícula presencial de 1r de Batxillerat. Adjuntem el full de matrícula on podeu consultar les matèries que oferten el curs vinent  i  la llista de documentació i els formularis a presentar.
Recordeu que només cal que presenteu el full de matrícula aquell alumnat que no podrà cursar les matèries triades en 1a opció en la prematrícula per baixa matrícula o incompatibilitat horària.
Qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres.
HORARI DE SECRETARIA: 9 a 13.30 hores.
Gràcies,
L’equip directiu