Proves A2

L’institut organitza, una volta més, les proves de l’A2 d’Anglés i de Francés.

Els i les alumnes, amb 16 anys o que els complisquen al llarg del curs, poden fer la inscripció com cada any a finals de febrer i les proves són al març.

Les proves, com en les anteriors convocatòries, consten de quatre parts: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i interacció i expressió escrita.

Sens dubte és una bona ocasió per poder obtindre un certificat oficial que acredita un nivell elemental de la llengua, essencial per assolir una de les competències claus de la LOMLOE, la de plurilingüisme.

Si estàs interessat o interessada, visita l’enllaç per poder tindre més informació mitjançant la guia del candidat.

Si tens dubtes contacta amb Lupe Renau (anglés) o David Cervantes (francés).