Transport Escolar

HORARI ESPECIAL DEL SERVEI DE TRANSPORT PER AL DIA 8 DE SETEMBRE (PRESENTACIONS)

Per a la sol·licitud de transport:

  • ALUMNAT QUE RENOVA SOL·LICITUD: pot confirmar l’esborrany a través de WebFamília i dur-la signada al centre durant el mes de juliol, o pot tramitar-ho tot directament al centre.
  • ALUMNAT DE NOVA SOL·LICITUD: ha d’emplenar aquesta sol·licitud i portar-la signada al centre, juntament amb el certificat de quilometratge que s’expedeix a l’Ajuntament. També durant el mes de juliol.