ERASMUS +

Esta mobilitat ha format part del projecte Erasmus+ 2023-1-ES01-KA121-SCH-000135952 DIGINCLUTED, cofinançat per la Unió Europea i coordinat per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació en mode de consorci. Este projecte es gestiona des del Servici d’Ús, Promoció i Programes Europeus i està implementat en col·laboració amb la xarxa CEFIRE de la SDGFP