Biodiversari. Una reinvenció de l’experiència docent

Biodiversari. Una reinvenció de l’experiència docent

Emilio Gascón Ortega
Professor de Dibuix
César López Ferrer

ETAPA I NIVELL EDUCATIU

Educació Secundària Obligatòria, 3r ESO

PARAULES CLAU

Cita

Gascón, E., López-Ferrer, C. (2021). Biodiversari. Una reinvenció de l’experiència docent. REFIRE, 1, 26-28