Adeu a Carmen Montaner

En el dia de hui, ens ha deixat Carmen Montaner. És una notícia trista per a la comunitat educativa del Pou de la Muntanya. Mestra de la nostra escola durant molts anys, va destacar per la seua gran personalitat, amb una gran franquesa i honestedat cap a tothom, despertant un profund respecte i apreci entre l’alumnat i, també, entre els seus companys i companyes mestres. Exemple de lluita davant les adversitats, la recordarem sempre amb gran afecte i estima.

El Pou de la Muntanya expressa el seu condol més sincer a la família de Carmen i, també a la resta de les seues amistats.