Com s’utilitzen els camps personalitzats?

WordPress permet la utilització de camps personalitzats en els posts. Aquests camps personalitzats o, en anglés custom fields, són metadades que s’associen als nostres posts amb diferents finalitats.

Si no hem utilitzat mai aquests camps personalitzats, potser haurem de configurar el nostre editor per tal d’accedir-hi a la configuració.

1. Aneu a la pantalla d’edició de qualsevol entrada o pàgina.

2. Feu clic sobre els tres punts de dalt a la dreta

3. En la part de baix, aneu a preferències:

4. En la secció Tauler > Addicional > Camps personalitzats

5. Activeu l’opció de camps personalitzats. Fixeu-vos que ens adverteix que el post ha d’estar guardat abans d’aplicar la configuració, per a no perdre res del que hàgem fet.

6. Cliqueu sobre Activa i recarrega; WordPress eixirà del post actual (per això havia d’estar guardat prèviament) i us obrirà un de nou, on podreu visualitzar els camps personalitzats en la part de davall:

7. D’ara en avant, tindreu a la vista els camps personalitzats sempre que editeu un post.

Trobareu informació addicional en el següent enllaç: