Propietat intel·lectual (Consideracions sobre allò que publiquem en el web)

Us recordem que és il·legal la publicació no autoritzada de material subjecte a drets d’autor (llibres, material d’editorials, cançons, vídeos, imatges…).


Els titulars han de respectar la regulació vigent sobre el tractament de dades personals i la propietat intel·lectual, tal com s’indica en les condicions d’ús del portal:
https://portal.edu.gva.es/portal/va/condicions-dus-del-portal/