Per a facilitar-vos la comunicació de les notícies o novetats que es vagen incorporant en la plataforma PortalEdu, obrim aquest espai dins del portal. I així, que pugueu (conforme anem incorporant funcionalitats, tinguem incidències, realitzem parades tècniques o, simplement, modifiquem alguna qüestió tècnica de la plataforma) estar informats en temps real. Esperem us siga d'utilitat.

Imatge Categoria Canvis

Comptador de visites reactivat

11 de març de 2021

S’ha tornat a habilitar el plugin comptador de visites. Per a més informació https://wiki.edu.gva.es/cvtic/tiki-index.php?page=Comptador-Visites