Actualització de PortalEdu a WordPress 6.3

S’ha actualitzat el core de WordPress a la versió 6.3. També s’han actualitzat la majoria de plugins que conformen la funcionalitat de PortalEdu. Podreu consultar algunes de les millores funcionals de PortalEdu en els següents posts que hem preparat:

Actualització a WordPress 6.3: Descripció general

Actualització a WordPress 6.3: Nous blocs en l’editor

GenerateBlocks: Nous blocs i redundància

Configuració dels blocs de l’editor

Esperem que us siguen útils.