Nombre de revisions dels posts

Es fixa en tres el nombre de revisions dels posts (entrades, pàgines) de PortalEdu, per a recuperar versions anteriors de pàgines o entrades. Si disposeu d’entrades o pàgines amb un nombre major de revisions, aquestes es mantindran mentre l’entrada o pàgina no siguen editades. Una vegada editat el post o per a qualsevol post de nova creació, disposareu de les tres últimes revisions per a tornar arrere els canvis.