Filosofia

T’has preguntat alguna vegada si és real allò que percebem ?, quan un repartiment és just?, què val la vida?, si és possible viure en solitud? o si podem pensar sense paraules. Aquestes i altres qüestions et permeten endinsar-te en el pensament filosòfic i de segur que l’experiència no et deixarà indiferent. La filosofia és una activitat reflexiva i crítica que, a partir de les aportacions de les ciències i d’altres disciplines, pretén fer una síntesi global sobre el que és la persona, el coneixement, la conducta adequada i la vida social i política. Per això, persegueix com a objectiu principal la comprensió, per part de l’alumnat, de si mateix i del seu món, i dotar-lo, per a això, de ferramentes cognitives tant teòriques com pràctiques. En el pla teòric, l’alumnat coneixerà els grans interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions. En la dimensió pràctica, la matèria dota les i els alumnes d’una actitud crítica que ajuda a no admetre idees que no han sigut rigorosament analitzades i evidenciades, saber pensar, raonar i argumentar amb fonament, coherència i de forma autònoma,i l’habilitat discursiva per a dialogar i convèncer evitant el pensament únic i dogmàtic.

L’assignatura de filosofia en 4t d’ESO és una optativa voluntària molt recomanable per als alumnes que cursen ensenyaments acadèmics i que té continuïtat en primer i segon de batxillerat.