OFERTA FORMATIVA

Fes clic per a més informació
Fes clic per a més informacion

AVANTATGES D’ESTUDIAR UN CICLE DE GRAU MITJÀ

 1. Es preveu que en 2024 més de la meitat de les ofertes d’ocupació requeriran una titulació de grau mitjà.
 2. Té una duració de dos anys, incloses les pràctiques en empreses.
 3. La formació és especialitzada i s’adequa a les necessitats reals de les empreses tant a nivell teòric com a nivell pràctic.
 4. Dona accés directe a qualsevol cicle de grau superior.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES EN DUES MODALITATS

 • Modalitat presencial: L’últim trimestre del curs de realitzen 380 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector . En moltes ocasions, amb possibilitat d’incorporació en l’empresa en finalitzar les pràctiques.
 • Formació Professional Dual: La formació es realitza en empreses del sector en col·laboració amb el centre educatiu al llarg dels dos cursos lectius.

COM S’ACCEDEIX A UN CICLE DE GRAU MITJÀ

Majors de 16 anys que complisquen un dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària (ESO)
 • Haver superat la prova d’accés per a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat els dos cursos de qualsevol cicle de formació professional bàsica.
 • Estar en possessió d’un títol de formació professional de grau mitjà.
 • Haver superat 2n BUP.

Més informació: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-medio