Els cicles de formació professional de Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització i Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor, són dos cicles complementaris que tenen un primer curs comú, és a dir, en tres cursos s’obtenen els dos títols.

DURACIÓ I MATÈRIES

EIXIDES PROFESSIONALS

Gran demanda de tècnics en:

 • Instal·lació i manteniment d’instal·lacions frigorífiques comercials i industrials.
 • Instal·lació i manteniment d’equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.
 • Instal·lació i manteniment d’instal·lacions d’aigua (lampisteria), calefacció i energia solar tèrmica.
 • Instal·lació i manteniment d’instal·lacions de gas.

QUÈ S’OBTÉ?

 • Primer curs (comú) + segon curs d’instal·lacions frigorífiques i de climatització:
  • Títol de grau mitjà.
  • Certificat de manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.
 • Primer curs (comú) + segon curs d’instal·lacions de producció de calor:
  • Títol de grau mitjà.
  • Preparació per als carnets de gas.
 • Primer curs (comú) + segon curs d’instal·lacions frigorífiques i de climatització + segon curs d’instal·lacions de producció de calor:
  • 2 títols de grau mitjà.
  • Certificat de manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.
  • Carnet ITE (Instal·lacions Tèrmiques en Edificis)
   Preparació per als carnets de gas.

PRÀCTIQUES I BORSA DE TREBALL

Pràctiques en empresa en dues modalitats:

 • Modalitat presencial: L’últim trimestre del curs de realitzen 380 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector . En moltes ocasions, amb possibilitat d’incorporació en l’empresa en finalitzar les pràctiques.
 • Formació Professional Dual: La formació es realitza en empreses del sector en col·laboració amb el centre educatiu al llarg dels dos cursos lectius.
 • Incorporació a la borsa de treball del centre en finalitzar el cicle.

Per a més informació: Instal·lacions de producció de calor e Instal·lacions frigorífiques i de climatització