Recomanacions per a la prevenció contra la COVID durant els períodes no lectius

Seguint instruccions del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, adjuntem carta per a difondre a la comunitat educativa (personal docent i no docent, alumnat i famílies) amb recomanacions per a mantindre les mesures de prevenció davant la COVID durant els períodes no lectius.

Carta-amb-recomanacions-per-a-periodes-no-lectius-1