CONCURS FELICITACIÓ DE NADAL

A continuació, es publiquen les bases del concurs anual de felicitació de nadal.

BASES DEL CONCURS

1.-Podrà participar tot l’alumnat del centre amb la modalitat dibuix artístic o digital.

2.-El format serà DIN A-4.

3.- La composició artística serà individual i lliure i es valorarà tant la tècnica com el missatge que transmeta (que estiga al menys en una de les dues llengües oficials). La tècnica utilitzada (cera, retolador, llapis, aquarel•la, collage,etc.) serà d’exclusiva elecció del/de la participant, però obligatòriament haurà d’utilitzar com a suport la cartolina.

4.- Es pot escriure qualsevol missatge de felicitació, dita…,la qual es valorarà junt al missatge visual de la composició

5.-Data límit d’entrega el 30 de Novembre 2021.
Els treballs es presentaran al professorat de plàstica , de informàtica o al tutor/a. S’utilitzarà un pseudònim, que és posarà en la part posterior del treball. A part, s’entregarà un sobre posant en l’exterior el pseudònim i dins i el nom, cognoms i grup.

6.- El jurat serà tot el professorat i personal no docent del centre i la targeta guanyadora serà aquella que obtinga més vots.

7.-La targeta guanyadora serà la targeta de felicitació de Nadal del centre d´aquest any.

8.- Se li entregarà a la persona que guanye, un lot de material escolar.