REGULACIÓ DE L’ÚS DE MÒBILS EN EL NOSTRE CENTRE

Segons la RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2024, sobre determinats aspectes per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, l’ús de dispositius mòbils només estarà permés en els centres educatius de la Comunitat Valenciana dins de les següents excepcionalitats:

  1. En el cas d’activitats que requerisquen l’ús didàctic de dispositius mòbils, hauran de preveure’s en el projecte educatiu de centre i en la programació d’aula corresponent, amb la supervisió del personal docent. Per a això, seran considerades les característiques psicoevolutives i socials de l’alumnat, sense que la situació socioeconòmica o l’accés a la tecnologia siguen motiu de discriminació. Una vegada finalitzada l’activitat, el personal docent haurà d’assegurar-se de l’apagament dels dispositius mòbils.
  2. La direcció del centre podrà autoritzar l’ús del dispositiu mòbil per raons individuals específiques de salut o altres degudament justificades.

En cas d’incompliment d’esta norma per part de l’alumnat, segons va aprovar el Consell Escolar el dimecres 22 de maig de 2024, el professorat retindrà cautelarment l’aparell, després d’assegurar-se que l’alumne/a l’ha apagat com a garantia de confidencialitat. Posteriorment, ho entregarà a Direcció d’estudis o a un altre membre de l’equip directiu, on hauran d’acudir els representants legals de l’alumne/a per a arreplegar-lo fora de l’horari lectiu.

La segona vegada que se li retinga a l’alumne/a, Direcció d’estudis posarà un informe d’amonestació i, com a mínim, es quedarà sense una eixida extraescolar.

Si l’alumnat es nega a donar el mòbil:

  1. Se li posarà un informe d’amonestació.
  2. S’enviarà a l’alumnat a un membre de l’equip directiu amb fulla d’incidències.
  3. No podrà tornar a eixa classe.
  4. Si l’alumnat es nega a donar-lo al membre de l’equip directiu, es dirà a la família, se li prohibirà l’entrada a les classes durant eixe dia fins que torne el mòbil i se li aplicarà una altra sanció dependent del cas.

Respecte a les càmeres fotogràfiques o dispositius semblants, estan prohibits en tot el recinte escolar, així com l’ús i exhibició d’auriculars, cascos o similars, excepte quan siga per a un ús didàctic, sempre sota l’autorització i la supervisió del professorat corresponent.

Exposició “El carrer dels Il·lustres Alacantins”

Every day we walk through our city and cross streets of distnguished characters who were born and lived in our area, but who llaure complete strangers. They developed their careers in the world of Paintng, Sculpture, Festvals, Music, Literature… Art in general, ART with capital leters.

This exhibiton aims to make some of those Illustrious Alicantnos known to the younger generatons.

Welcome to the CARRER DELS IL·LUSTRES ALACANTINS.


PINTOR GISBERT – PINTOR LORENZO CASANOVA – PINTOR CABRERA – GABRIEL MIRÓ – OSCAR ESPLÁ – EMILIO VARELA – GASTÓN CASTELLÓ – GERMANS BLANCO – EUSEBIO SEMPERE – REMIGIO SOLER

I CARRERA SOLIDÀRIA DE L’IES PLATJA SANT JOAN

Estimades famílies de l’IES PLATJA SANT JOAN:

Des de l’IES PLATJA SANT JOAN i el departament d’Educació Física volem informar-los, amb molta il·lusió, sobre la I CARRERA SOLIDÀRIA DE L’IES PLATJA SANT JOAN, que tindrà lloc el divendres 1 de març en el nostre centre.
És una activitat curricular dins del currículum de 1r de l’ESO a la qual hem volgut afegir-li una motivació extra, a través de la seua participació en un esdeveniment solidari. Enguany la carrera va dirigida a 1r de l’ESO i l’alumnat de 2n de Batxillerat que cursa l’optativa d’Educació Física, els quals fan aprenentatge de servici i organitzen la carrera. Però ens agradaria que tota la comunitat educativa es fera ressò d’esta iniciativa solidària i poguera participar amb una aportació a mode de DORSAL SOLIDARI ZERO.

L’aportació/donació recaptada va a l’Associació Charlie, nascuda al març de 2023, amb un propòsit clar: contribuir al benestar dels menors afectats pel càncer i les seues famílies, amb un enfocament especial a la província d’Alacant. Es van convertir en guardians del somni de Charlie, qui desitjava ajudar als qui, com ell, travessaven el procés del càncer durant la infància i l’adolescència.

Compte Instagram Associació Charlie

Les donacions podran ser abonades en el compte de l’Associació: ES6400810180730002394242

La carrera la realitzarà únicament alumnat de 1r ESO i els familiars que vulguen acudir al centre (amb previ avís) a córrer/caminar amb els seus fills/as eixe dia.

La donació de l’alumnat (mínim 2 €) es realitzarà en el centre durant la setmana entre el 26, 27 i 28 de febrer, a la seua professora d’Educació Física, Ana González, moment en el qual rebran el seu DORSAL SOLIDARI.

La prova es realitzarà en el centre a diferents hores lectives, segons el grup de 1r ESO:

1r ESO ABC: 09.00 – 09.45
1r ESO DE: 11.15 – 12.00
1r ESO FG: 12.15 – 13.00

Gràcies per col·laboració
Una salutació.
Departament d’Educació Física i Equip Directiu