Proves d’accés a cicles formatius

Fins al pròxim 28 de març està obert el termini d’inscripció en les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, que hauran de superar els qui no obtinguen el títol d’ESO o de Batxillerat. Pot inscriure’s en estes proves l’alumnat que tinga 17 anys (grau mitjà) o 19 anys (grau superior) o els complisca durant 2024.

Demà divendres 22 de març, entre les 11.10 i les 13.00, l’alumnat de 4t ESO interessat podrà realitzar la sol·licitud per a inscriure’s en estes proves d’accés als cicles de grau mitjà a la biblioteca de l’IES, amb el suport del Dept. d’Orientació. Per a fer-ho necessitaran una còpia del seu DNI o Passaport, una adreça de correu a la qual tinguen accés i una memòria portàtil (USB).

L’alumnat de 2n de Batxillerat que vulga inscriure’s en les proves d’accés a cicles formatius de grau superior rebrà també suport per a realitzar la sol·licitud a la biblioteca de l’IES el dilluns 25 març, entre les 12.05 i les 13.00. També serà necessari que aporten una còpia del DNI o Passaport, una adreça de correu a la qual tinguen accés i una memòria portàtil (USB).

Avís

Els recordem que demà dilluns 18 de març és dia no lectiu. Reprendrem les classes en l’horari habitual el dimecres 20 de març.

8M: vaga d’estudiants

L’alumnat de 3r i 4t ESO, 1r i 2n CFGB d’Informàtica i Perruqueria i 1r i 2n de Batxillerat ha presentat sol·licitud per a participar este divendres 8 de març en la vaga estudiantil feminista “8M 2024”, convocada pel Sindicat d’Estudiants.

D’acord amb el que es disposa en l’ARTICLE 34 del DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, respecte a la inassistència a classe, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes a partir del tercer curs d’ESO no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l’exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.

Avís

Els recordem que demà divendres 16 de febrer és dia no lectiu. Reprendrem les classes en l’horari habitual el dilluns 19 de febrer.

Avís

Els recordem que este dimecres 7 de desembre és dia no lectiu. Reprendrem les classes en l’horari habitual el dilluns 11 de desembre.

Visita del poeta Antonio Praena

El divendres 6 d’octubre l’IES Pedro Ibarra tindrà el plaer de comptar amb la presència del poeta i teòleg Antonio Praena (Purullena, Granada, 1973), qui protagonitzarà una trobada literària amb l’alumnat de 4t ESO i Batxillerat titulat “Hay un poeta dentro de ti”. Aquest col·loqui-recital s’emmarca en el programa Encuentros literarios, organitzat i subvencionat per la Direcció General del Llibre, del Còmic i de la Lectura del Ministeri de Cultura i Esport.

Sol·licitud d’exempció del valencià

L’exempció de valencià pot ajornar o impedir la consecució dels objectius d’una educació plurilingüe plena i l’assoliment dels objectius curriculars de totes les llengües i pot posar en desavantatge l’alumnat per a afrontar les exigències i els reptes de la nostra societat en un futur immediat.

L’IES Pedro Ibarra Ruiz està situat en el municipi d’Elx, de predomini lingüístic valencià seguint el que s’estableix en l’article 35 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre. Per aquest motiu, només podrà sol·licitar-se l’exempció per a l’alumnat que es trobe en els dos supòsits següents:

a) Alumnat que es matricula en un centre situat en un municipi de l’article 35 de la Llei 4/1983 i que acredita residència temporal en la Comunitat Valenciana (RT).

b) Alumnat nouvingut que s’escolaritza per primera vegada en un centre situat en la Comunitat Valenciana matriculat en 1r o 2n de Batxillerat (AN) i que no haja cursat mai Valencià o equivalent.

La persona sol·licitant, o bé l’alumna/l’alumne si és major d’edat, ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre educatiu on s’ha matriculat l’alumna o alumne, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre després d’haver sigut informat per l’equip directiu. Quan la matrícula es realitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a la realització dels tràmits.

Amb el formulari de sol·licitud (disponible ací) s’haurà d’aportar la següent documentació:

  • Còpia autèntica del DNI (passaport o NIE) de qui subscriu i de l’alumne/a, si el centre educatiu no disposa d’aquest document.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic de primària i secundària.
  • Certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament d’Elx on apareguen tant qui subscriu com l’alumne o alumna.
  • En el supòsit a), per a acreditar la residència temporal en la Comunitat Valenciana serà necessari aportar, a més dels tres documents anteriors, fotocòpia del contracte de treball de la mare, el pare o tutor/a legal de l’alumne/a, o d’aquest/a mateix/a si és major d’edat, on conste la data de finalització.

Activitats esportives extraescolars 2023-2024

Fins a aquest divendres 22 de setembre l’alumnat interessat podrà preinscriure’s en les activitats esportives extraescolars propostes per a l’IES Pedro Ibarra per la Regidoria d’Esports de l’Aj. d’Elx durant aquest curs 2023-2024.

Per a fer-ho hauran de completar el formulari que trobaran en el següent enllaç:

Formulari d’inscripció

Totes les activitats es realitzaran a les vesprades, en l’IES, en els horaris que es detallen a continuació, juntament amb una descripció dels esports proposats i la informació per al pagament.