PAU 2024

DATES DE MATRICULACIÓ EN LES PAU

Les dates per a realitzar en la SECRETARIA de l’IES PEDRO IBARRA RUIZ la matriculació en les PAU de l’actual curs acadèmic 2023/2024 són les següents:
C. Ordinària: del 21 al 23 de maig de 2024
C. Extraordinària: del 18 al 20 de juny de 2024

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

L’alumnat que finalitza este curs 2023/2024 el Batxillerat haurà d’aportar:

  • Justificant del pagament de les taxes per a l’expedició del títol de Batxillerat (Model 046), facilitat en la secretaria de l’IES o descarregable en este enllaç.
  • Rebut del pagament de les taxes d’inscripció a les PAU, que s’obté a través de la pàgina web de la UMH.
  • Original i fotocòpia del document que acredite vàlidament el supòsit de bonificació o exempció en el pagament de les taxes, si és el cas.

L’alumnat que vulga millorar la nota obtinguda anteriorment a les PAU haurà d’aportar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o PASSAPORT.
  • Certificat d’empadronament (amb data d’antiguitat mínima 01/01/2024), en cas de no ser estudiants de l’IES Pedro Ibarra Ruiz.
  • Certificació Acadèmica dels seus estudis de Batxillerat.
  • Justificant de l’abonament de les taxes d’inscripció a les PAU.
  • Model d’inscripció a les PAU, descarregable a continuació:
Modelo-Inscripcion-PAU-23_24-con-apdo-firma-2

Per a més informació, recomanem la consulta de les instruccions de matrícula PAU:

PAU-23_24-Instrucc-matricula-en-IES-1