Departament de Castellà

A més de la matèria Llengua Castellana i Literatura en ESO i Batxillerat, el professorat del Departament de Castellà impartix els Àmbits lingüístic-social (en 3r i 4t PDC) i sociolingüístic (en 1r ESO, juntament amb el Departament de Geografia i Història) i les optatives Literatura Universal (en 1r Batxillerat), En la memòria TIC (2n ESO), Projecte interdisciplinari Revista (3r ESO) i Museu Pedro Ibarra (4t ESO).

Excepte la Literatura Universal, en la qual treballem els grans clàssics de la Història de la Literatura, totes les nostres optatives es plantegen com a projectes interdisciplinaris que desenvolupem juntament amb els departaments d’Informàtica, Filosofia i Geografia i Història, respectivament. Les tres optatives de Secundària tenen a més un plantejament comú pel que fa als seus objectius: l’elaboració d’un producte final en el qual la producció textual exercix un paper destacat. Així, en 2n ESO la meta és la publicació d’un blog que arreplegue testimonis, cançons o receptes de la nostra tradició més immediata; en 3r ESO, la redacció de textos periodístics de divers tipus destinats a Gent d’ací, la revista del nostre centre, i, en 4t ESO, la investigació entorn de la figura i la labor de Pedro Ibarra i l’exposició dels seus resultats.

Anualment, el nostre departament organitza un concurs d’ortografia i un certamen literari que compten ja amb una llarga trajectòria, i amb l’objectiu comú de fomentar la lectura, des de la comissió destinada a esta tasca (i en col·laboració amb el professorat d’altres departaments que també integra esta comissió) participem, cada any, en el Programa d’activitats literàries en instituts posat en marxa pel Ministeri de Cultura, que ens ha permés celebrar en el nostre centre un bon nombre de Trobades literàries amb poetes i narradors de la talla de Vicente Gallego, Antonio Orejudo o Juan Carlos Mestre. També participem, des de fa diversos cursos, en el Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i foment de la lectura de la Conselleria d’Educació, que ens facilita la renovació i ampliació de fons de la nostra biblioteca i fa a més possible la celebració, cada curs, de diverses activitats i tallers d’animació lectora.

Més recentment hem posat en marxa, des del propi centre, un conjunt d’activitats de dinamització l’objectiu de les quals és també el foment de l’hàbit lector en l’alumnat, com el rànquing de lectors, en els cursos 1r, 2n i 3r ESO, o els tallers de la biblioalpati, una biblioteca exterior en la qual el professorat del nostre departament i el d’altres departaments involucrats en la comissió dediquem dos esbarjos a la setmana a la realització d’activitats relacionades amb un gènere literari o un determinat tema que triem mensualment.