Activitats esportives extraescolars 2023-2024

Fins a aquest divendres 22 de setembre l’alumnat interessat podrà preinscriure’s en les activitats esportives extraescolars propostes per a l’IES Pedro Ibarra per la Regidoria d’Esports de l’Aj. d’Elx durant aquest curs 2023-2024.

Per a fer-ho hauran de completar el formulari que trobaran en el següent enllaç:

Formulari d’inscripció

Totes les activitats es realitzaran a les vesprades, en l’IES, en els horaris que es detallen a continuació, juntament amb una descripció dels esports proposats i la informació per al pagament.

Convalidació de matèries i/o exempció d’Educació Física (ESO)

Fins dilluns 30 d’octubre l’alumnat d’ESO que compagine els estudis amb els ensenyaments professionals de música o dansa, així com el que tinga la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana podrà sol·licitar, en la Secretaria del centre, en horari de 9 a 12 hores, la convalidació i exempció o adaptació de Música, Educació Física o matèria optativa.

Tota la informació sobre el procediment i els models de sol·licitud poden trobar-se en el següent enllaç, encara que també disposaran de models impresos en la Secretaria del centre.

Canvi de modalitat, repetició voluntària i convalidacions i exempcions (Batxillerat)

Fins dilluns 30 d’octubre l’alumnat de Batxillerat podrà presentar en la Secretaria del centre, en horari de 9 a 12 hores, les següents sol·licituds:

  • Canvi de modalitat o via.
  • Cursar únicament matèries comunes.
  • Repetició voluntària de segon curs de batxillerat (amb renúncia a totes les matèries aprovades en 2n curs).
  • Convalidació i exempció de matèries de batxillerat (alumnat que compagina els estudis amb els ensenyaments professionals de dansa)
  • Convalidació de matèries (alumnat que compagina els estudis amb els ensenyaments professionals de música).
  • Convalidació de la matèria optativa de batxillerat i exempció o adaptació curricular de la matèria educació física de primer de batxillerat (esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la CV).

Els models de sol·licitud poden descarregar-se en el següent enllaç, encara que també disposaran de models impresos en la Secretaria del centre.

Transport escolar 2023 – 2024

Aquests seran la ruta i l’horari del bus escolar a partir del pròxim dimarts dia 12 de setembre. El dilluns 11 també hi haurà servei de bus amb eixida a les 9.10 de la primera parada (Supermercat Dicost) i retorn des de l’IES a les 12.05.

Suspensió de classes el dimarts 23 de maig

Davant la situació d’alerta meteorològica, seguint el protocol d’emergències i mitjançant decret d’Alcaldia, per a evitar riscos, SE SUSPENEN TEMPORALMENT LES CLASSES EN TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS D’ELX durant el DIMARTS 23 DE MAIG DE 2023, reiniciant-se de nou l’activitat, si no hi ha incidències, el pròxim dia lectiu.
Tancament de centres educatius públics, concertats i privats:
Infantil i primària
Secundària
EPAs
Conservatori de Música
Escola Oficial d’Idiomes