23 de maig. Vaga general educativa

L’alumnat de 3r i 4t ESO, 1r i 2n CFGB d’Informàtica i Perruqueria i 1r i 2n de Batxillerat ha presentat sol·licitud per a participar aquest dijous 23 de maig en la vaga estudiantil “23 de maig vaga general educativa. Prou atacs al valencià! No a la destrucció de l’educació pública”, convocada pel Sindicat d’Estudiants.

D’acord amb el que es disposa en l’ARTICLE 34 del DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, respecte a la inassistència a classe, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes a partir del tercer curs d’ESO no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan aquestes hagen sigut resultat de l’exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.

L’alumnat de 1r i 2n ESO no podrà adherir-se a aquesta convocatòria de vaga llevat d’autorització prèvia dels seus progenitors o representants legals.