Suspensió de classes el dimarts 23 de maig

Davant la situació d’alerta meteorològica, seguint el protocol d’emergències i mitjançant decret d’Alcaldia, per a evitar riscos, SE SUSPENEN TEMPORALMENT LES CLASSES EN TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS D’ELX durant el DIMARTS 23 DE MAIG DE 2023, reiniciant-se de nou l’activitat, si no hi ha incidències, el pròxim dia lectiu.
Tancament de centres educatius públics, concertats i privats:
Infantil i primària
Secundària
EPAs
Conservatori de Música
Escola Oficial d’Idiomes

Avís

El dia 6 de març la Secretaria del centre tancarà al públic a les 11.45 hores.

El dia 7 de març la Secretaria del centre obrirà al públic, previsiblement, a partir de les 11.00 hores.

Sol·licitud de l’exempció de Valencià

Podrà sol·licitar l’exempció de valencià (annex I):

  • L’alumnat que residisca temporalment a la Comunitat Valenciana. La residència temporal o *RT haurà d’acreditar-se amb còpia del contracte de treball de pare, mare o tutor/a legal en el qual conste la data de finalització.
  • L’alumnat nouvingut a la Comunitat Valenciana que s’escolaritza per primera vegada en 1 o 2 de Batxillerat. Per a justificar-ho, haurà de presentar una còpia de l’expedient de Primària i Secundària.

Les sol·licituds han de presentar-se en la Secretaria del centre durant els mesos d’octubre, novembre i desembre.

Tota la informació sobre el procediment pot consultar-se en el següent enllaç:

Sol·licitud de l’exempció de Valencià

Sol·licitud de convalidació i exempció d’optatives (Batxillerat)

La informació relativa a la convalidació i exempció de matèries per part de l’alumnat de Batxillerat que siga esportista d’elit o curse ensenyaments professionals de Música o Dansa, així com el procediment per a sol·licitar-les està disponible en els següents enllaços:

Aclariments

Procediment

Les sol·licituds han de presentar-se en la Secretaria del centre abans del 31 d’octubre de 2022.