Suspensió de classes el dimarts 23 de maig

Davant la situació d’alerta meteorològica, seguint el protocol d’emergències i mitjançant decret d’Alcaldia, per a evitar riscos, SE SUSPENEN TEMPORALMENT LES CLASSES EN TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS D’ELX durant el DIMARTS 23 DE MAIG DE 2023, reiniciant-se de nou l’activitat, si no hi ha incidències, el pròxim dia lectiu.
Tancament de centres educatius públics, concertats i privats:
Infantil i primària
Secundària
EPAs
Conservatori de Música
Escola Oficial d’Idiomes