Convalidació de matèries i/o exempció d’Educació Física (ESO)

Fins dilluns 30 d’octubre l’alumnat d’ESO que compagine els estudis amb els ensenyaments professionals de música o dansa, així com el que tinga la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana podrà sol·licitar, en la Secretaria del centre, en horari de 9 a 12 hores, la convalidació i exempció o adaptació de Música, Educació Física o matèria optativa.

Tota la informació sobre el procediment i els models de sol·licitud poden trobar-se en el següent enllaç, encara que també disposaran de models impresos en la Secretaria del centre.