Canvi de modalitat, repetició voluntària i convalidacions i exempcions (Batxillerat)

Fins dilluns 30 d’octubre l’alumnat de Batxillerat podrà presentar en la Secretaria del centre, en horari de 9 a 12 hores, les següents sol·licituds:

  • Canvi de modalitat o via.
  • Cursar únicament matèries comunes.
  • Repetició voluntària de segon curs de batxillerat (amb renúncia a totes les matèries aprovades en 2n curs).
  • Convalidació i exempció de matèries de batxillerat (alumnat que compagina els estudis amb els ensenyaments professionals de dansa)
  • Convalidació de matèries (alumnat que compagina els estudis amb els ensenyaments professionals de música).
  • Convalidació de la matèria optativa de batxillerat i exempció o adaptació curricular de la matèria educació física de primer de batxillerat (esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la CV).

Els models de sol·licitud poden descarregar-se en el següent enllaç, encara que també disposaran de models impresos en la Secretaria del centre.