Candidats de l’AMPA a Consell Escolar

El Consell escolar del centre és el màxim òrgan de representació i govern de l’institut i hi participen els diferents sectors de la comunitat educativa. El 18 de novembre es cel·lebren les eleccions per a una renovació parcial. Per part del sector de pares i mares d’alumnes es presente els següents candidats:

candidatura-ampa-consell-escolar