PIIE 2024/2025 MoliMakerZ.. Fabricant somnis

L’objectiu principal del Projecte d’Innovació Educativa biennal és l’adquisició d’eines, metodologies i maquinari, per treballar el disseny 3D i desenvolupar estratègies DIY (Do It Yourself). La innovació rau en l’ús de metodologies actives que desenvolupen activitats de caire STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) a l’institut basades en la utilització de metodologies actives d’Aprenentatge Basat en Reptes (ABR) on l’alumnat promou el seu propi aprenentatge, amb una actitud reflexiva i cívica.

Des de la curiositat i l’anàlisi de la realitat que els envolta, els alumnes intenten cercar solució a un problema del seu entorn. Es tracta d’un marc d’aprenentatge que té com a centre l’alumne i que emula les experiències d’un lloc de treball real. Aquest mètode aprofita aquest interès de l’individu per donar un significat pràctic a l’educació mentre desenvolupa competències clau com són el treball col·laboratiu i multidisciplinari, la presa de decisions, la comunicació avançada, l’ètica i el lideratge . Les principals diferències amb mètodes similars són

  1. Que s’ofereixen diverses problemàtiques obertes i generals i és l’estudiant qui determina el repte a abordar, i
  2. Es contextualitza en una situació problemàtica relacionada amb l’entorn social o físic amb casos reals.

Tot això contribueix a l’èxit acadèmic dels estudiants mitjançant el desenvolupament d’estratègies pròpies tot respectant la diversitat i apostant per la igualtat presents als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats a l’Agenda 2030.

Durant el primer curs d’implementació 2023-2024 s’ha treballat amb l’alumnat de 4t d’ESO mitjançant l’optativa de Projecte Interdisciplinari, i també alumnat de 3r d’ESO, participant en reptes CanSat organitzat per l’Agència Espacial Europea i l’Olimpíada de Telecomunicació organitzada per la ETS de Telecomunicacions de la UPV. Gràcies a tot l’alumnat i professorat implicat dels diferents departaments que ha participat en el projecte. El projecte té continuïtat el proper curs i s’estendrà a l’alumnat de 3r d’ESO a 1r de Batxillerat mitjançant diferents matèries d’Informàtica i Tecnologia.