CASTELLANO

DEPARTAMENTO DE CASTELLANO

JEFA DE DEPARTAMENTO – GABRIEL GIRONA CARRERES

PURIFICACIÓN CELA ACEÑA

CANDELA MARTÍNEZ FALCÓ

IRENE PÉREZ TORREGROSA

JORGE RUIPÉREZ PUENTES

ENRIQUE VASALO MARTÍNEZ

—————————————————————————————–