LLISTAT DE QUALIFICACIONS DEFINITIVES DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Els llistats amb la mitjana final estan publicats en el tauler d'anuncis del Centre