Comunicat Targeta SIP

Des de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública han sol·licitat als Centres Educatius que hem de disposar del número de la targeta SIP de l’alumnat per poder actuar amb la major rapidesa posible i fer el rastreig dels possibles casos de coronavirus o contactes estrets que es puguen donar a l’institut.

Així doncs per mitjà d’aquesta circular els demanem que comuniquen immediatament el número de targeta SIP del seu fill/a a el tutor/a del seu grup per mitjà d’un missatge a través de la Web Família. Si no disposen d’accés a la Web Família hauran de fer una fotocòpia de la targeta SIP del seu fill/a, que la porte i la done al seu tutor/a.