LLIBRES DE TEXT CURS 2024-25

ÉS ACONSELLABLE NO COMPRAR ARA ELS LLIBRES I ESPERAR LES RECOMANACIONS DEL PROFESSOR DEL CURS.
Si els compreu, no els modifiqueu (folre, nom, etc.) per si els heu de tornar.

ANTES DE COMPRAR LOS LIBROS, SE RECOMIENDA CONSULTAR AL PROFESOR DE CADA ASIGNATURA A PRINCIPIO DE CURSO.
Si los compráis, no los modifiquéis (forro, nombre, etc.) por si los tenéis que devolver.