Ítaca Mòdul Docent


Ítaca

El mòdul docent permet fer en línia tasques pròpies del professorat, com per exemple gestionar faltes d’assistència o qualificacions, de manera sincronitzada amb ITACA i amb la Web Família. La
nova versió d’este, es denomina Mòdul Docent 2, permet treballar en línia utilitzant no sols l’ordinador, sinó altres dispositius com a telèfons mòbils o tauletes tàctils.