Web Família


Web Família 2.0 oferix la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i tutores i activitats complementàries a través d’Internet. També s’oferix el servici de notificació de qualificacions o avisos a través del correu electrònic. Des de Web Família 2.0 les famílies o els tutors legals també podran comunicar-se amb el professorat que impartix les classes als seus fills, filles o tutelats.