Microsoft 365


La plataforma Office 365 de Microsoft controlada per la GVA proporciona una identitat digital que acompanyarà al professorat durant la seua vida professional i als estudiants durant els seus estudis acadèmics reglats no universitaris i que dona accés a l’ús de les eines d’Office 365 (Outlook, Teams, Words, Excel, Notes, etc.), per a fomentar el treball col·laboratiu. 

De la mateixa manera que el professorat té una Identitat Digital que li permet accedir a Microsoft 365 i fer ús de les seues aplicacions, l’alumnat disposa de la mateixa opció.  Podreu trobar la vostra Identitat Digital accedint en Web Família 2.0 dins del vostre perfil on trobareu un adreça de correu electrònic i la corresponent contrasenya que podreu canviar.

Quines són les 4 aplicacions més utilitzades de Microsoft 365?

1 Outlook: este és el correu personal de cada docent i de l’alumnat. Podem trobar l’adreça de correu de qualsevol membre pertanyent a la comunitat educativa (tant professorat com alumnat) escrivint els cognoms i nom al destinatari del missatge. D’esta manera és molt fàcil comunicar-se amb la resta de docents del claustre i amb l’alumnat. 

2 Teams: Teams és una plataforma unificada de comunicació i col·laboració que oferix moltes possibilitats com a videoconferències, xat individualitzat o grupal, zona de treball per a compartir materials i assignar tasques a l’alumnat (similar a l’aplicació Aules), etc.  

Word, PowerPoint, Excel, etc.: estes aplicacions molt conegudes ja pel professorat estan incloses en el paquet de Microsoft 365 amb l’avantatge que ens permeten compartir documents col·laboratius amb l’alumnat, de forma i manera que tota la classe pot participar en l’edició dels documents i beneficiar-se d’esta manera de treball grupal. 

4 OneDrive: espai personal d’emmagatzematge. Permet emmagatzemar fins a 1TB d’informació (això és moltíssima informació!), compartir carpetes personals amb altres membres de la comunitat educativa de Conselleria, entre altres possibilitats. És l’eina essencial per a tindre tota la informació organitzada i accessible.  

Si teniu qualsevol altre dubte, no dubteu a consultar la web del CDC, on trobareu tota la informació: https://portal.edu.gva.es/cdc/va/inici_val/