PRÉSTEC DE MATERIAL

CAMPIONATS: FUTBET, COLPBOL, CEMENTERI, TENNIS TAULA, VOLEIBOL, BÀDMINTON, PILOTA VALENCIANA…

JOC LLIURE A LA PISTA POLIESPORTIVA I AL GIMNÀS