ERASMUS+

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que ofereix oportunitats per a totes les persones, en tots els seus àmbits i sectors educatius.

Durant els propers quatres anys, el nostres centre promocionarà mitjançant aquest programa la mobilitat educativa de les persones i els col·lectius, tant de l’alumnat com del personal,  la cooperació, la qualitat, la inclusió i l’equitat, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques a través de l’aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en els àmbits de l’educació i la formació,  la joventut i l’esport, dins d’Europa.


CRITERIS SELECCIÓ PROFESSORAT PER A LA BECA ERAMUS +
CURS 2023/24

CRITERI-SELLECCIO-ERASMUS-23-24-profes

CRITERIS SELECCIÓ ALUMNAT PER A LA BECA ERAMUS +

CURS 2023/24

CRITERI-SELLECCIO-alumnat-ERASMUS-23-24

PDF Embedder requires a url attribute