Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

PROFESSORACONTACTE PER EMAILHORARI ATENCIÓ A FAMÍLIES
SARA BALLESTERs.ballesterpenades@edu.gva.esDilluns de 10.00 a 10.55

Presentació de les matèries del departament:


Material que necessitem en 2n i 3r d’EPVA i 4t d’EA: