SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA EQUITACIÓ: Llistat admesos/exclosos

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA

Per a impartir el mòdul de «Conducció de grups a cavall i atenció a equins bàsics» del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la Família Professional d’Activitats Físiques i Esportives.

Llistat de sol·licituds admeses i excloses.