PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER EQUITACIÓ

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA

Per a impartir el mòdul de «Conducció de grups a cavall i atenció a equins bàsics» del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la Família Professional d’Activitats Físiques i Esportives.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ:

  • ENTRE ELS DIES 2 a 6 DE NOVEMBRE DE 2020, directament a la secretaria del Centre (Horari: 9 a 14 hores), dijous de vesprada de 16 a 18 h., o bé per correu ordinari o e-mail.
  • HORARI ENTREVISTES: dia 19 de novembre de 2020 a les 16 h.
  • PUBLICACIÓ PROVISIONAL DELS RESULTATS: dia 20 de novembre de 2020.
  • RECLAMACIONS: 23 i 24 de novembre.
  • PUBLICACIÓ DEFINITIVA RESOLUCIÓ: 25 de novembre de 2020

MÉS INFORMACIÓ: